Beskrivning

Klinte väggbord för det lilla utrymmet. Tar i nedfällt läge bara 5cm i djup.

90cm bred
53cm djup

placeras på valfri höjd!

1 370,-