Beskrivning

Urval av ben och medar, benen finns i 3 höjder 10, 18 och 24cm.

Medarna finns i 4 bredder 80, 90, 105 och 120cm.