UTFÖRSÄLJNING

-BUTIKEN SKA TÖMMAS

ALLA BESTÄLLDA VAROR KOMMER ATT LEVERERAS

REKLAMATIONSRÄTTEN PÅ 3 ÅR GÄLLER

FRÅGOR HÄNVISAR VI TILL MAIL ”kontakt@direktmobler.se”.